Juiste antwoord

Wat kun je niet melden of indienen via het Omgevingsloket?

Antwoord C is juist.

Een overlastmelding kun je niet indienen via het Omgevingsloket. En een vooroverleg en een vergunningaanvraag wel.

Meer informatie

In een vooroverleg kunt u informatie verzamelen die nodig is voor een aanvraag van een vergunning of verzoek tot maatwerk. Door die informatie kan de behandeling van uw aanvraag of verzoek sneller gaan. Een vooroverleg is niet verplicht.

Voorafgaand aan het vooroverleg

Iemand die een vergunning aanvraagt voor een activiteit die hij of zij wil doen, is initiatiefnemer. Als initiatiefnemer heeft u zelf de verantwoordelijkheid om belanghebbenden te informeren en te betrekken. Dit heet de participatiefase.

Doel vooroverleg

Tijdens het vooroverleg bespreekt u wat de vergunningverlener nodig heeft om zijn besluit te nemen. Misschien moet u de activiteit duidelijker omschrijven. Of u kijkt of er nog gegevens missen.

Aanvraag of melding indienen in het Omgevingsloket

Om na te gaan welke informatie u moet indienen, maakt u gebruik van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).