Juiste antwoord

Waar zijn de regels in omgevingsdocumenten zoals plannen en verordeningen straks te vinden?

Antwoord C is juist.

Omgevingsdocumenten worden gepubliceerd in de Landelijke voorziening voor bekend maken en beschikbaar stellen (LVBB). Daarna zijn de regels automatisch te zien in Regels op de kaart in het Omgevingsloket.

Meer informatie

Regels en informatie op de kaart in het Omgevingsloket

Via het onderdeel Regels op de kaart kan iedereen regels en informatie over de leefomgeving bekijken in het Omgevingsloket. Daarvoor moet de overheid wel omgevingsdocumenten publiceren. Ruimtelijke plannen van voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn ook te zien in Regels op de kaart.