Juiste antwoord

Worden specialisten met de Omgevingswet goed bediend?

Antwoord B is goed.

Jazeker, de specialisten gaan erop vooruit via de juridische regels.

Meer informatie

Via de Omgevingswet kunnen we op een samenhangende manier naar de fysieke leefomgeving kijken. Toch kunnen specialisten nog steeds de weg vinden naar de informatie die zij nodig hebben.

  • Specialisten gaan erop vooruit via de juridische regels.

Wetten en regels over een thema, bijvoorbeeld geluid, zijn allemaal gebundeld en vereenvoudigd. Specialisten kunnen die eenvoudiger terugvinden. Zo staan vrijwel alle regels over geluid van verschillende geluidbronnen straks in een aantal paragrafen hierover van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

  • Specialisten gaan erop vooruit via het Omgevingsloket.

Ook zij kunnen straks de voor hen relevante regels in de viewer van het Omgevingsloket vinden. Door op thema te filteren, vinden ze bijvoorbeeld alle voor een bepaalde locatie geldende regels voor natuurbescherming, bouwen of erfgoed – en dat van alle bestuursorganen.