Juiste antwoord

Is participatie hetzelfde als draagvlak?

Antwoord C is juist.

Participatie is niet hetzelfde als draagvlak. Participatie is een middel om de verschillende belangen van betrokkenen en ideeën over een plan of initiatief op te halen. Het bevoegd gezag weegt zorgvuldig alle belangen af voor het een besluit neemt.

Meer informatie

Participatie is niet hetzelfde als draagvlak. Ook een perfect georganiseerd participatieproces kan tot resultaat hebben dat inwoners lijnrecht tegenover elkaar (blijven) staan. Hoe goed een initiatiefnemer of een overheid zich ook inspant om alle belangen en meningen af te wegen, het zal zelden gebeuren dat iedereen tevreden is. Inwoners hebben een bepaalde mening, positie of uitgangspunt en dat is hun goed recht. Wat het doel van participatie wél is is om te komen tot een helder beeld van wat er speelt in bijvoorbeeld een buurt, welke belangen er zijn en welke meningen en om te proberen deze recht te doen.  

Met participatie kun je de verschillende belangen van betrokkenen en ideeën over een plan of initiatief ophalen. In sommige gevallen organiseert de overheid participatie, in andere zal dat de initiatiefnemer zijn. Het bevoegd gezag weegt vervolgens zorgvuldig alle belangen af voor het een besluit neemt.

Door de omgeving vroegtijdig te betrekken bij plannen komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel. Zo zorgt participatie voor meer begrip, duidelijkheid en uiteindelijk betere plannen en besluiten.

Bekijk de webinars & webcolleges over participatie.