Juiste antwoord

Wat kunnen we allemaal vinden in de Toolkit van de Omgevingswet?

Antwoord B is juist.

De toolkit bevat informatie en communicatiemiddelen over de Omgevingswet die vrij gebruikt mogen worden.

Meer informatie

Deze Toolkit is bedoeld voor communicatieadviseurs van decentrale overheden, het georganiseerd bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hier vindt u informatie en communicatiemiddelen over de Omgevingswet die vrij gebruikt mogen worden. Zoals animaties, afbeeldingen, logo’s, infographics en nog veel meer.

Lees hoe u de toolkit kunt gebruiken, en bekijk welke middelen nog in de planning staan.

Waarom deze toolkit?

Op 1-7-2022 treedt de Omgevingswet in werking. Het is belangrijk dat iedere inwoner en elke ondernemer van Nederland weet dat deze wet er is en op welke manier zij met de wet te maken (kunnen) krijgen.
De Omgevingswet is veelomvattend en kent vele onderwerpen. We laten de communicatie over de wet daarom over aan decentrale overheden (gemeente, provincies, waterschappen en Omgevingsdiensten), aan het georganiseerd bedrijfsleven en aan maatschappelijke organisaties. We faciliteren communicatiemiddelen zodat deze organisaties optimaal geholpen worden in hun informatie richting doelgroepen.

Kijkje nemen?