Juiste antwoord

Worden er in de Omgevingswet specifieke eisen gesteld aan participatie?

Antwoord A is juist.

Participatie is maatwerk. Elk initiatief is anders, net als de omgeving en de betrokkenen. Participatie moet daarbij passen.

Meer informatie

Als je participatie zou standaardiseren, kan dat er toe leiden dat men slechts procedures uitvoert. Het wordt dan afvinken van een lijstje. Om onnodige handelingen en juridificering te voorkomen, schrijft de Omgevingswet niet voor hoe participatie eruit moet zien.

Dat wil echter niet zeggen dat er geen eisen worden gesteld aan participatie.

De wijze waarop men er invulling aan geeft, wordt alleen niet tot in detail vastgelegd.

Participatie in de Omgevingswet. Wat regelt de wet?

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel. Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst. Wilt u weten wat de wet precies regelt over participatie? Lees dan het Informatieblad Participatie in de Omgevingswet. Wat regelt de wet? (pdf, 378 kB)