Juiste antwoord

Welke van de volgende uitspraken over een complex bedrijf zijn waar?

Antwoord A is juist: alleen uitspraak 1 is waar. 

Bij een complex bedrijf is de volledige aangewezen milieubelastende activiteit vergunningplichtig.

Uitspraak 2 klopt niet: een complex bedrijf moet voldoen aan de algemene regels voor milieubelastende activiteiten uit het Bal die zijn aangewezen in afdeling 3.2 en in de eigen paragraaf.

Uitspraak 3 is ook niet juist. Voor de lozingsvergunningen van een complex bedrijf is de waterkwaliteitsbeheerder bevoegd gezag. Een enkele keer is niet de provincie, maar het Rijk bevoegd gezag voor de milieubelastende activiteit, bijvoorbeeld bij samenloop met mijnbouw.

Meer informatie

Complexe bedrijven kunnen grote gevolgen hebben voor de leefomgeving. Daarom gelden er onder de Omgevingswet speciale verplichtingen en voorschriften waar zo’n bedrijf aan moet voldoen. 

Zie voor meer informatie: