Juiste antwoord

Welke stelling over het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is waar?

Antwoord B is juist.

Stelling 1 – het Bal wijst milieubelastende activiteiten aan waarvoor rijksregels gelden – is waar.
Stelling 2 – het Bal zegt welke activiteiten milieubelastend zijn – is niet waar.

  • De Omgevingswet definieert wat een milieubelastende activiteit (mba) is.
  • Het Bal wijst de milieubelastende activiteiten aan waarvoor rijksregels gelden.
  • Milieubelastende activiteiten die niet in het Bal staan, kunnen lokaal geregeld worden. In de bruidsschat staan veel regels voor milieubelastende activiteiten.

Meer informatie

Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. De lozing op het riool is onderdeel van de milieubelastende activiteit.

Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wijst de milieubelastende activiteiten aan waarvoor rijksregels gelden.

Voor milieubelastende activiteiten die niet in het Bal zijn aangewezen, gelden geen algemene rijksregels. Voor die activiteiten kunnen decentrale overheden regels stellen, bijvoorbeeld in het omgevingsplan.

Download de infographic over de bruidsschat