Juiste antwoord

Wie is bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor deze activiteiten?

Antwoord B is juist.

De gemeente is bevoegd gezag, behalve als het een complex bedrijf is.

Een bedrijf vraagt in 1 aanvraag een omgevingsvergunning aan voor een milieubelastende activiteit en een omgevingsplanactiviteit (vergunning afwijken omgevingsplan). Voor de milieubelastende activiteit is de provincie als bevoegd gezag aangewezen.

Meer informatie

De hoofdregel van de Omgevingswet is dat bij een meervoudige aanvraag het laagste bevoegd gezag ‘wint’.

Dat is anders als er een magneetactiviteit is aangevraagd. Dan is het bevoegd gezag voor de magneetactiviteit bevoegd tot verlening van de omgevingsvergunning. Een complex bedrijf is zo’n magneetactiviteit.

De omgevingsdienst is nooit bevoegd gezag.