Juiste antwoord

Maakt het Omgevingsloket duidelijker wie het bevoegd gezag is voor mijn vergunning?

Antwoord A is goed.

Ja, het bevoegd gezag wordt in het Omgevingsloket duidelijk aangegeven.

Meer informatie

Onder de Omgevingswet wordt het eenvoudiger om te bepalen waar je als burger terecht kunt voor je vergunningaanvraag.

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat een vergunningaanvraag behandelt, meldingen ontvangt en bevoegd is voor toezicht en handhaving. Initiatiefnemers hoeven zelf niet te bedenken naar welk bevoegd gezag hun aanvraag moet: dat volgt automatisch bij gebruik van het Omgevingsloket.

  • Om te beginnen is er onder de Omgevingswet al minder vaak een vergunning nodig.
  • Alle regels over vergunningaanvragen staan straks in één hoofdstuk.
  • Een burger of bedrijf doet straks via het nieuwe Omgevingsloket een vergunningaanvraag. Het loket regelt automatisch – op basis van de aard en locatie van de aanvraag en eventuele andere tegelijk aangevraagde toestemmingen – naar welk bevoegd gezag deze aanvraag wordt verstuurd.
  • Met behulp van de samenwerkingsfunctionaliteit van het DSO regelt het bevoegd gezag vervolgens wie hierbij betrokken moet worden en wie er eventueel advies met instemming geeft.

In enkele microseconden geeft het Omgevingsloket dus uitsluitsel over wie het bevoegd gezag is voor een bepaalde vergunning.