Juiste antwoord

Met welk hulpmiddel maken we de voortgang van de Omgevingswet inzichtelijk?

Antwoord B is goed.

Een hulpmiddel dat de voortgang inzichtelijk maakt is de Route 2022.

Meer informatie

Gezamenlijke Route 2022

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Het is zaak deze wet op een zorgvuldige en verantwoorde manier in te voeren. Daarom hebben alle partijen die bij de implementatie van de wet betrokken zijn, samen een roadmap opgesteld: Route 2022.

Download de gezamenlijk Route 2022