Juiste antwoord

Leent de Omgevingswet zich voor rijksregie?

Antwoord A is juist.

Ja. Het Rijk kan met tal van instrumenten zijn beleid optimaal sturen. 

Meer informatie

In de Omgevingswet zijn juist diverse mogelijkheden ingebouwd om het Rijk op een goede manier de regie te kunnen laten voeren over de processen. De wet is gebouwd met toekomstbestendigheid in het achterhoofd, en daarom zijn deze mogelijkheden van het begin af aan meegenomen in de ontwikkeling van het stelsel.

Het Rijk kan met tal van instrumenten zijn beleid effectueren en, in geval van Europese regelgeving, móet effectueren. Met de wet, de AMvB’s en de Ministeriële Regeling valt optimaal te sturen.

Het Rijk kan bijvoorbeeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving instructieregels opnemen, waaraan de decentrale overheden zich bij hun regelgeving moeten houden. Op die manier kunnen bijvoorbeeld omgevingswaarden op rijksniveau worden vastgesteld en op decentraal niveau worden geconcretiseerd. Met een zogenoemde instructie kan het Rijk zelfs sturen in individuele gevallen. Het decentraal gezag moet in zo’n geval binnen een aangegeven termijn daaraan voldoen. En met de nationale omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk op hoofdlijnen richting aan de ontwikkeling van het land.

In de blog van Arjan Nijenhuis leest u meer over de rijksregie in de Omgevingswet.