Juiste antwoord

Welke voorzieningen worden vervangen door het nieuwe Omgevingsloket?

Antwoord C is juist.

De voorzieningen Omgevingsloket Online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl worden allemaal vervangen door het Omgevingsloket.

Meer informatie

Transitie Omgevingsloket online en AIM naar Digitaal Stelsel Omgevingswet

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Als overheid behandelt u bestaande aanvragen nog volgens de oude wet.

Ontvangen aanvragen en meldingen voor inwerkingtreding

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers vergunningaanvragen en meldingen indienen via Omgevingsloket online en AIM. U krijgt daarna een mail van het Omgevingsloket online als er een aanvraag of melding is ingediend. Daarna kunt u aanvragen en meldingen in uw eigen systeem importeren. Op Omgevingsloket online kunt u ook aansluiten via Digikoppeling, een beveiligde verbinding om berichten te versturen. Zo krijgt u de aanvragen en meldingen automatisch binnen.

Ruimtelijke plannen publiceren voor inwerkingtreding

U publiceert nu bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene ruimtelijke regels op ruimtelijkeplannen.nl. Dat doet u via de standaard Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO2012). Plannen die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog in procedure zijn kunt u veranderen via de oude standaard. U kunt ze ook nog publiceren via ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie