Juiste antwoord

Is de Omgevingswet een groot en onoverzichtelijk geheel?

Antwoord A is goed.

Groot is het nieuwe stelsel zeker. Maar het is ook een helder gestructureerd en goed doorzoekbaar geheel.

Meer informatie

  • Het nieuwe omgevingsrecht kent een helder ontwerp en een stevig fundament. De Integrale Adviescommissie Omgevingswet  bevestigde dat al  in januari 2020.
  • Er zijn 4 goed gestructureerde Algemene Maatregelen van Bestuur voor de Rijksregels. Denk aan het Besluit activiteiten leefomgeving  (Bal), dat een heldere richtingaanwijzer voor bedrijven en herkenbare activiteitenomschrijvingen bevat.
  • Er is straks slechts 1 gemeentedekkend omgevingsplan, dat talloze bestemmingsplannen en lokale verordeningen vervangt.
  • In de regels op de kaart in het Omgevingsloket  wordt het omgevingsplan samen met de regels van het waterschap, de provincie en het Rijk per locatie digitaal ontsloten. Dat betekent dat álle regels die gelden voor die locatie direct worden getoond.
  • Via het Omgevingsloket kan iedereen de voor hem of haar benodigde juridische regels filteren. Het Omgevingsloket werkt net als een webshop waar u met filters precies vindt wat u zoekt.

Meer informatie