Juiste antwoord

Wat kun je niet vinden in het Omgevingsloket?

Antwoord B is juist.

De Omgevingsvergunning is niet terug te vinden het Omgevingsloket. De omgevingsvisie en bestemmingsplannen wel.

Meer informatie

Welke gegevens staan er in het Omgevingsloket en het DSO?

Burgers, bedrijven en overheden vinden informatie over de fysieke leefomgeving in het Omgevingsloket. Als overheid wisselt u daarvoor gegevens en documenten uit met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit zijn:

  • Omgevingsdocumenten zoals omgevingsplannen, omgevingsvisies, verordeningen
  • Toepasbare regels met o.a. de bruidsschat
  • Ruimtelijke plannen die nog gelden bij inwerkingtreding
  • Begrippen en definities Omgevingswet