Juiste antwoord

Waar kunt u terecht met al uw vragen over de Omgevingswet?

Antwoord B is juist.

Meer informatie