Juiste antwoord

Waar staat de afkorting OZON voor?

Antwoord C is juist.

OZON staat voor: Objectgerichte Ontsluiting Omgevingsdocumenten

Meer informatie

Ozon is een onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het zorgt dat informatie uit omgevingsdocumenten doorzoekbaar is. En dat een initiatiefnemer in het Omgevingsloket kan zien welke regels op een bepaalde locatie gelden. De naam Ozon is afgeleid van objectgerichte ontsluiting van omgevingsdocumenten.

Dat zijn 3 O’s, ofwel O3, ofwel: ozon.