Regelgeving Omgevingswet

De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijkere regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Kent u de weg al in het nieuwe stelsel? En weet u ook het antwoord op deze vragen?

Download de infographic vernieuwing stelsel omgevingsrecht
Download de infographic de 6 instrumenten