Algemeen

Iedereen verdiept zich steeds verder in de Omgevingswet. Veel bevoegd gezagen zijn er al mee aan het oefenen. Dat leidt tot vragen. Ook over de Omgevingswet in het algemeen en over de praktische toepassingen die daarbij horen. Hoe scoort u op de algemene vragen hieronder?